Tüketici Hakem Heyeti Faaliyetleri

İl Tüketici Hakem Heyetimize 2018 yılı sonu itibarıyla 1439 başvuru yapılmıştır.

HEYETİN ÇOKLU YAPISI VARDIR.
6502 sayılı yasa gereği her ilde en az bir tane Tüketici Hakem Heyeti vardır. Heyetin  6502 sayılı yasa gereği çoklu bir yapısı vardır. Yasa gereği heyetin başkanı Ticaret İl Müdürüdür.  Heyette Ticaret ve Sanayi Odası temsilen Ahmet Şerbetçioğlu,  Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği temsilen Yurtalan Eroğlu,  Tüketici Derneğini temsilen Filiz Doğan, Belediyeyi temsilen Albus Aydın ve BARO’yu temsilen Av. Ebru Akoğul görev yapmaktadır.
Ayda iki kez Ticaret İl Müdürlüğü Hakem Heyeti toplantı salonunda, raportörler tarafından hazırlanan gündemdeki dosyaları görüşmek üzere toplanmaktadır.  Heyette konularında uzman dört raportör görev yapmaktadır. Ayrıca konularına göre bilirkişilerden hizmet alınmaktadır.
2018 YILINDA 1439 BAŞVURU YAPILMIŞTIR
İl Tüketici Hakem Heyetimize 2018 yılı sonu itibarıyla 1439 başvuru yapılmıştır. 1365 dosya karara bağlanmıştır. Karara bağlanan bu dosyalardan 905 dosya tüketici lehine,  441 dosya aleyhine sonuçlanmıştır. 18 dosyaya ise görevsizlik kararı verilmiştir.
TÜKETİCİYE 1.326,000.-TL İADE SAĞLANMIŞTIR.
Bu oranlara göre başvuruların % 66,4 kabul, %32,3 red,  %1,3 görevsizlik kararı verilmiştir. Tüketiciye 1326,00 bin TL tutarında  iade sağlanmıştır. En çok başvuru % 70 ile ayıplı mal ve hizmet konusunda yapılmıştır.
Ticaret Bakanlığımızca sekiz ilçemizde bulunan Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapılandırılmıştır.  İlçelerimizde kaymakamlıklarda irtibat görevlilerimiz vardır. İrtibat görevlilerimiz şikâyetleri alarak TÜBİS sistemi üzerinden İl Tüketici Hakem Heyetine göndermektedir. İl Tüketici Hakem Heyeti dosyayı karara bağlamaktadır. 
UYUŞMAZLIKLARDA BAŞVURABİLİRSİNİZ
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak   8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetimiz görevlidir.


Tüketiciler 8.480 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarını, uyuşmazlık konusu mevzuyu ispatlayıcı belge ve faturalarıyla birlikte Hakem Heyetimize yapabilirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvurular yapılabilmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.