TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Ticaret İl Müdürlüğümüzce “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ilgili Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 11.09.2018 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 
İl Müdürümüz Sayın Seyfettin ÇETİNER toplantıya ev sahipliği ve işbirliği yapan TSO kıymetli Başkanı Ahmet Varlı'ya, Emlakçılar Dernek Başkanı Hayati ÇİMEN'e ve katılımcılara teşekkür etti.

İl Müdürümüzün Kırıkkale Emlakçılar Dernek Başkanımız Hayati Çimen 'le yaptığı görüşmede bir kez daha yönetmelikle ilgili toplantı yapma kararı alındı. Bu ay içinde İl Müdürlüğümüzde bir toplantı daha yapılacak, yönetmelikle ilgili görüşler alınarak istişarelerde bulunulacaktır.
 
KISA BİLGİ...
Bakanlığımızca hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle taşınmazla ilgili danışmanlık hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerle esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri, bunlara yetki belgesi verilmesi, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartlar belirlendi.
 
Buna göre, taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek.
 
Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi. Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
 
İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.
 
Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.
 
İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.