Müdürlüğümüz Hizmet İçi Eğitimlerimiz Devam Ediyor.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EĞİTİM PLANI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.
Müdürlüğümüz personeli V.H.K.İ. Şükrü TAN tarafından 3628 sayılı Mal Bildirim Kanunu ve Disiplin konulu eğitimler sunum eşliğinde gerçekleşti.