İlk Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Verildi

Yahşihan İlçemizde bulunan 6 kat Emlak Ofisine ilk Yetki Belgemizi Verdik.

İlk yeterlilik belgesini 6 Kat Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı almıştır.
05 Eylül 2018 tarihi itibarı ile Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (https://ttbs.ticaret.gov.tr) üzerinden alınan başvurular sonrasında, emlak işletmelerine yetki belgeleri Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yetki belgesi verilmektedir. Ticaret İl Müdürlükleri sistemine  düşen bu başvurular sonrasında emlak işletmesinin yetki belgesi şartlarını taşıyıp taşımadıkları yerinde tespit ediliyor. İncelemeleri tamamlanan  işletmelere yetki belgesi sistem üzerinden gönderiliyor. Yetki belge numaraları yedi rakamdan oluşuyor ve il plaka koduna göre sıra ile veriliyor.
 
Mevzuata kapsamında, Müdürlüğümüze https://ttbs.ticaret.gov.tr sistemi üzerinden başvurusunu yapan 6 Kat Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı ünvanlı firma adına Sayın Halil ŞİMŞEK’e yetki belgesi verildi.
 
Yetki Belgeleri 5 Yıl Geçerli Olacak
 
Yetki belgelerinin her işletme için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Beş yıl geçerliliği vardır. Yetki belgesinin işletmede herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor. Belge, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda da tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Sözleşme ve ilanlarda bu yetki belgesi numarası kullanılacak. 
 
Yetki Belgesi olmayan işletmelere Belediyeler  Ruhsat vermeyecek.
 Belediyeler emlak işletmelerinin yetki belgesine sahip olup olmadığını, yeni işyeri açacak olanlara çalışma ruhsatı vermeden önce kontrol edecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat vermeyeceklerdir.
 
Yetki Belgesinde Son Tarih 05 Aralık 2019
 
05 Haziran 2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, eğitim belgesi, meslek odası kaydı ve gelir vergisi mükellefi olan tacirler, esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için en geç 05 Aralık 2019 tarihine kadar  yetki belgelerini almaları gerekmektedir.
 
 05 Haziran tarihinden sonra emlak işletmesi açan, ya da bu tarihten önce eğitim belgesi, meslek odası kaydı veya gelir vergisi mükellefi olmayanların ise, MYK’dan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları mecburidir. 

Başvuru Sırasında İşletmeye İlişkin Belgeler Yüklenmeli

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınan başvurularda yüklenecek belgelerin doğru ve eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Sistemde şirket seçimi yapıldıktan sonra diploma, taşınmaz ticareti sertifikası ve meslek odası kayıt belgelerinin yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri yerinde tespit sırasında bu belgelerinin örneklerini kaşeli olarak da ayrıca talep ediyorlar. Yetki belgesine başvuru yapan yetkili kişinin on sekiz yaşının doldurmuş olması, iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, ve yönetmeliğin ilgili fıkrasındaki suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekiyor” dedi.