Kooperatifler Yeni Kanunla Değişiyor


Kooperatifçilik Mevzuatının değiştirilmesi ve Kooperatifler Kanunu Taslağı’nda yapılacak düzenlemeyle ilgili çalıştay,Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla Antalya’da yapıldı.
 
17 Ekim 2012 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının önemli hedeflerinden biri olan kooperatifçilik mevzuatının değiştirilmesi için Antalya’da düzenlenen çalıştaya Türkiye’nin değişik üniversitelerinden pek çok akademisyen katıldı. Çalıştayda “Kooperatifler Kanunu Taslağı” ile ilgili yapılan düzenlemeler, kooperatif sektörü ile ilgili Bakanlıklar arasında paylaşıldı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yanı sıra, Müsteşar Yardımcısı Neşet Akkoç, Kooperatifçilik Genel Müdürü İsmail Kalender, I. Hukuk Müşaviri Suavi Önal, Gümrükler Genel Müdürü Cenap Aşçı, Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam Karaoğlu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı, Eğitim Dairesi Başkanı Önder Uysal ve kooperatifçilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Fatih Metin“Türk hukuk sistemi içinde özel önem verilen ve düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan kooperatifler aracılığıyla toplumun geniş kesimlerine önemli hizmetler sunulmaktadır” dedi. 

Temelinde dayanışma ve topluma hizmet anlayışı olan kooperatif ortaklık modelinin, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Metin, sosyal sermayenin artırılması, gelirin adil dağıtılması ve yoksulluğun azaltılmasında kooperatiflerin önemli bir katkısı olduğunu; bunun içinde, üretimden tüketime, eğitimden finansmana kadar ekonominin her sektörüne faaliyet gösteren kooperatifler kurulduğunu dile getirdi.

Metin, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Cumhuriyet tarihinde tüm kooperatifçilik sektörünü kapsayacak şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Genel ve yapısal sorunları ele alarak çözüm önerileri getiren stratejik plan ilk olma özelliğini taşımaktadır. Bu plan ile daha iyi bir Türkiye için kooperatif işletmelerin ülke ekonomisine ve refahına daha çok katkı vermeleri hedeflenmektedir.” diye konuştu.

Metinstratejide 36 faaliyetin ve 7 stratejik hedefin belirlendiğini; bu 36 faaliyetin tamamına yakınının hayata geçirilebilmesi için atılması gereken temel adımın, günün şartlarına uygun yeni bir Kooperatifler Kanunu’nun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Kooperatifçilik sektörü için önem taşıyan en temel konuların başında, mevcut Kooperatifler Kanunu’nun talepleri karşılayamaması ve yeni ticaret hayatına uyum sağlama ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Metin,“Kooperatifçilik için elverişli bir ortam oluşturmak, sektörün uygulamada karşılaştığı sorunların çözümünü kolaylaştırmak, değişen ve gelişen ticari hayatın getirdiği ihtiyaçları karşılamak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütünün kooperatifçilikle ilgili kararları ile uluslararası kooperatifçilik ilke ve uygulamalarına uyumlu yeni bir Kooperatifler Kanunu hazırlanması gerekmektedir” diye konuştuMetin,  “Kooperatifler Kanunu Taslağı” çalışmalarına katkı sağlayan Doç. Dr. Korkut Özkorkut ve tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu.  

Daha sonra sırasıyla; Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi H. Mehmet Aksoy, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Hünü, TÜRKKONUT Genel Başkan Vekili Mehmet Abidinoğlu, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan Özkaya ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı İlhami Teke’de gerçekleştilen çalıştayın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.
Çalıştayın daha sonraki oturumlarında “Kooperatifler Kanunu Taslağı”na ilişkin sunum ve değerlendirmeler yapıldı.