Tüketici Hakem Heyeti

 Tüketici Hakem Heyeti görev ve sorumlulukları;
 
 

  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre tüketici başvurularını inceleyerek, tüketici hakem heyetinde görüşülecek şekilde hazırlamak,
  • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
  • İl Tüketici Hakem Heyetlerinin kuruluşu, işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, toplantı, panel, konferans vb. düzenlemek, mevzuatla ilgili değişiklikleri duyurmak,
  • Tüketici il hakem heyetinin toplantı gündemini belirlemek ve üyelere duyurmak,
  • Tüketici şikâyetleri ile ilgili denetimleri yapmak ve sonuçlandırmak,
  • Tüketici il hakem heyetince alınan kararları karar defterine sırasına göre yapıştırıp, köşelerinden mühürlemek ve karar defterini muhafaza etmek,
  • Tüketici kanunuyla ilgili cezaların oluşturulması tahsili ve takip işlerini yapmak,
  • İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin dönem raporlarını hazırlayarak bakanlığa göndermek,
  • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,

 
      Tüketici Bilgi Sistemi üzerinde Tüketici Haklarına ilişkin güncel haber, etkinlik ve duyurulara ulaşabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetlerine ilişkin ilişim bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bunlara ek olarak Tüketici şikayetinde de bulunabilirsiniz. Tüketici Bilgi Sistemine aşağıdaki web adresinden ulaşılmaktadır:

tuketicisikayeti.gtb.gov.tr