Açık Kapı Personeline Tüketici Mevzuatı Konusunda Eğitim Verildi

Müdürlüğümüz personeli Mühendis Samet DAĞ tarafından, Açık Kapı Birimi personeline 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında eğitim verildi.  
Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilmektedir.