2019 Yılında 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları Yeniden Değerlendirme Oranında Arttırıldı

BASIN BÜLTENİ
 
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 1/1/2019 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 23,73 oranında artırılarak uygulanacaktır.
 
Fiyat Etiketi ve Fiyat Listeleri
 
Perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de aynı şekilde düzenlenir. Söz konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarı 274 TL’den 339 TL’ye çıkarılmıştır.  
 
Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı
 
Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 8.548.065 TL’ye yükseltilmiş olup, otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası veya teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut veya devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 854.804 TL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar
 
Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 17.094 TL, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 341.921 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 170.960 TL, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 85.480, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 8.546 TL idari para cezası uygulanacaktır. 
 
Sahip Oldukları Şekil, Koku, Renk Gibi Özellikleri Nedeniyle Gıda Olmamalarına Rağmen Gıda Ürünü Gibi Görünen Ürünler 
 
Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Söz konusu yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 6.907 TL’den 8.546 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Genel Esasların İhlali Durumunda İşlem Başına İdari Para Cezası Uygulanıyor
 
Buna göre, 6502 sayılı Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi, belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere otuz gün önceden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen süre içinde haksız şart olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve Kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası miktarı 274 TL’den 339 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri
 
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası 1.380 TL’den 1.707 TL’ye çıkarılmıştır.
 
Bununla beraber, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına uygulanacak idari para cezası da 1.380 TL’den 1.707 TL’ye çıkarılmıştır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut ve devre tatil konutu başına ceza miktarı ise 34.180 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara ve tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almayan satıcılara uygulanacak ceza miktarları 170.960 TL’ye yükseltilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Resmi Gazete Tebliğ